Διαθεσιμότητα: 2 - 3 Μέρες
Ακαρεοκτόνο Nealta 20SC 1ltr
[Κωδικός : 10686]
69,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 61,06€
 
Δόση
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Διαστήμα πριν τη συγκομιδή
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Κίτρινος τετράνυχος [Tetranychus urticae]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
Δόση
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Διαστήμα πριν τη συγκομιδή
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Κίτρινος τετράνυχος [Tetranychus urticae]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
 
Δόση
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Διαστήμα πριν τη συγκομιδή
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Κίτρινος τετράνυχος [Tetranychus urticae]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
 
Δόση
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Διαστήμα πριν τη συγκομιδή
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Κίτρινος τετράνυχος [Tetranychus urticae]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 7 ημέρες 2
* μόνο Τομάτα αγρού
 
Δόση
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Διαστήμα πριν τη συγκομιδή
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Κίτρινος τετράνυχος [Tetranychus urticae]
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς. Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. 1 ημέρα 2
Εντομοκτόνο

Nealta® 20 SC

Εφαρμογή ακριβείας ενάντια στα μικροσκοπικά σας προβλήματα
Το Nealta® είναι το νέο ακαρεοκτόνο της BASF και περιέχει τη δραστική ουσία Cyflumetofen, τον μοναδικό εγκεκριμένο εκπρόσωπο της νέας χημικής ομάδας 25 του IRAC. Δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλες χημικές ομάδες ακαρεοκτόνων και δρα εξαιρετικά σε όλα τα κινητά στάδια του κόκκινου και του κίτρινου τετρανύχου και δευτερογενώς στα θερινά αυγά.
τεχνικό φυλλάδιο Nealta.pdf
ετικετα Nealta.pdf
Κατηγορίες: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ