Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ INTERNET
Εντομοκτόνο Coragen 20 sc 200 ml
[Κωδικός : 10121]
57,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 50,44€

Παρακαλώ Επιλέξτε

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):
Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας (Cydia pomonella) και των φυλλοδετών
(Adoxophyes orana, Agryrotaenia pulchellana, Pandemis spp.) πραγματοποιούνται
ψεκασμοί φυλλώματος με 18-20 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού
διαλύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης
των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση.
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την
εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 14 ημέρες. 
 
Για την καταπολέμηση των φυλλορυκτών (Phyllonorychter blancardella, Ph.
corylifoliella & Leucoptera scitella) πραγματοποιούνται ψεκασμοί φυλλώματος με
16-18 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος. Η επέμβαση
συνιστάται να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι
στοές στα φύλλα. Επανάληψη μετά από 14 ημέρες.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150
Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 30 γρ. (για την καρπόκαψα και τους
φυλλοδέτες) και 27 γρ. (για τους φυλλορύκτες)
Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά-Βερικοκιά
Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας (Cydia molesta) πραγματοποιούνται
ψεκασμοί φυλλώματος με 18-20 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού
διαλύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης
των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση.
Για την καταπολέμηση της ανάρσιας (Anarsia lineatella) πραγματοποιούνται
ψεκασμοί φυλλώματος με 16-20 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού
διαλύματος. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και
πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150
Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 30 γρ.
Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά
Για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (P. citrella) πραγματοποιούνται ψεκασμοί
φυλλώματος με 10-15 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν τα δένδρα εισέλθουν σε παραγωγική ηλικία.
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή με την εμφάνιση
των πρώτων προνυμφών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα.
Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50
Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 7,5 γρ.
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): Για την καταπολέμηση της ευδεμίδας
(Lobesia botrana) και της κογχυλίδας (Eupoecilia ambiguella) συνιστώνται
ψεκασμοί στη δόση των 15-18 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού
διαλύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης
των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση.
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την
εκκόλαψή τους.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (για την
ευδεμίδα), 2 (για την κογχυλίδα)
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 80-150 (για την ευδεμίδα), 80-
120 (για την κογχυλίδα)
Μέγιστη δόση ανά στρέμμα: 27 γρ. (για το οινοποιήσιμο) και 21,6 γρ.
(για το επιτραπέζιο)
Πατάτα:
Για την καταπολέμηση του δορυφόρου (Leptinotarsa decemlineata) συνιστώνται
ψεκασμοί στη δόση των 5-6 γρ/στρέμμα. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την
εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες διαβρώσεις. Επανάληψη
μετά από 10-14 ημέρες.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-60
Παρατηρήσεις:
1) Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει μεγάλη πίεση προσβολής.
2) Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια
οικονομικής ζημιάς.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να
μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον
αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών.
• Οι εφαρμογές να γίνονται με τη συνιστώμενη δόση και να εξασφαλίζεται καλή
και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
• Το CORAGENTM να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές (1 φορά για το οινοποιήσιμο
αμπέλι) ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων
ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
• Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων
έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
• Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές
που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, οργανική ουσία <2%,
υψηλό υδροφόρο ορίζοντα)
Συνιστάται η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται όταν οι μέλισσες δεν έχουν
δραστηριότητα (νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).
Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση επικείμενης βροχής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Δαμάσκηνα, Βερίκοκα, Πατάτες:
14 ημέρες
Οινοποιήσιμο αμπέλι: 30 ημέρες
Επιτραπέζιο αμπέλι: 3 ημέρες
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το CORAGEN™ με δραστική ουσία chlorantraniliprole είναι εντομοκτόνο επαφής
και στομάχου.
Το chlorantraniliprole ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα των ανθρανιλικών
διαμιδίων. Δρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς της ρυανοδίνης των εντόμων
ryanodine (ryanidone receptor modulator) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της
λειτουργίας του μυïκού συστήματος, την παράλυση και το θάνατο των εντόμων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμός φυλλώματος
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο στο 1/3ή στο 1/2 με νερό. Προσθέστε CORAGEN™ απ
ευθείας στο βυτίο. Αναδεύστε καλά ώστε το CORAGEN™ να αναμειχθεί πλήρως
με το νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθόλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας:
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για
ανάκτηση ενέργειας.
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια εφόσον παραμένει καλά κλειστό
στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποφύγετε την
μακρά έκθεσή του σε θερμοκρασία μικρότερη των 0 ºC, ή μεγαλύτερη των 30 ºC
Με στόχο την υψηλή απόδοση σε βαμβάκι και άλλες καλλιέργειες
 
Coragen® (Κόρατζεν), νέας γενιάς εντομοκτόνο της DuPont™ που συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα, νέο τρόπο δράσης και σύγχρονο περιβαλλοντικό προφίλ για έντομα σε μήλα, βαμβάκι, πατάτα και άλλες καλλιέργειες.
 
Το Coragen® 20SC, χάρη στην καινοτόμο δραστική ουσία rynaxypyr®, συνδυάζει ένα πλήθος ιδιοτήτων ιδιαίτερα σημαντικών για την προστασία των καλλιεργειών.
 
Διαθέτει υψηλή αποτελεσματικότητα που σχετίζεται με το συνδυασμό της δράσης του σε προνύμφες αλλά και σε αυγά και ακμαία σύμφωνα με νεότερα δεδομένα.
 
Είναι αποτελεσματικό ακόμη και σε πληθυσμούς ανθεκτικούς σε παλαιότερα μη εκλεκτικά εντομοκτόνα επειδή ανήκει  σε  νέα  χημική ομάδα με μοναδικό τρόπο δράσης.
 
Με βάση τη χαμηλή του επίδραση* σε σημαντικά ωφέλιμα για το βαμβάκι και τις άλλες εγκεκριμένες καλλιέργειες, το Coragen® μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στο βαμβάκι (IPM).