Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο
Εντομοκτόνο Danadim progress 40 ec
[Κωδικός : 10162]
7,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 6,20€

Παρακαλώ Επιλέξτε

Το προϊόν είναι εξαντλημένο
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ;
Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γογγύλια: 28 ημέρες. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιτπ φρουτ): 120 ημέρες. Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνα (εσα- λότ): 14 ημέρες. Τομάτα, Μελιτζάνα : 21 ημέρες. Καρπούζι, Κολοκύθα: Πριν την άνθηση. Καρότο, Παστινάκη, ρίζες Μαϊντανού : 35 ημέρες. Σιτηρά : Τέλος άνθησης. Καλλωπιστικά : Δεν έχει εφαρμογή.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : Είναι δυνατόν να εμφανιστούν φυτοτο- ξικά συμπτώματα σε ορισμένες ποικιλίες τομάτας. Να αποφεύ-γεται η αύξηση της συγκέντρωσης στην τομάτα. Προκαλει φυ-τοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Λιανολιά Κερκύρας». Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς πλήρους καλύψεως φυλλώ-ματος προκαλούν φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Κονσερ- βολιά». Να μη χρησιμοποιείται στα καλλωπιστικά : Adianthum, Aralia Sieboldii, Asparagus plumosus, Begonia muiiiflora, Coleus hybridus, Calceolaria rugose, Chrysanthemum indicum, Cissus antartica, Ficus pandurata, Nephrolepsis, Sanchezia, Sinningia speciosa, Gloxinia, Pteris (tremula, ensiformis, ever- gemensis), Salvia splendens, Να μη χρησιμοποιείται στα καλ¬λωπιστικά του γένους PRUNUS, στα χρυσάνθεμα και στην αζαλέα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριώχρωση σε μερικά καλλωπιστικά. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο πευκο- κουκουναριά. Πριν τη χρήση του στα καλλωπιστικά να προη¬γείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. Να μην εφαρμόζεται σε φυτά που υποφέρουν από στρες (έλλειψη νε¬ρού, πάγο ή ζημιά από ζιζανιοκτόνα). Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός.
ΣΥΝΔΥΑΣΤ1ΚΟΤΗΤΑ : Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό και αλκαλικά σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν θειάφι.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑ» ΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ : Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δο-χείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτί- θενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ : Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμοκρασίες πα-γετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία πσεησκευής του.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. Danadim Progress/ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) -
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ; ΕΛΙΑ. Δάκος : α) Δολωματικοί ψεκασμοί: 625 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού: 2 λίτρα / στρ. Εφαρμόζονται 200 κ.εκ. ψεκ. υγρού ανά δένδρο, σε 10 δένδρα/στρέμμα. Ψεκασμοί σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό. β) Ψεκασμοί καλύψεως : 80 - 100 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού : 120 λίτρα /στρ. Αρχίζουν με την έναρξη της προσβολής και επαναλαμβάνονται όταν διαπιστω¬θεί ενεργός προσβολή.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Γκρέιπ ° φρουτ,
Μανταρινιά). Αφίδες : 100-120 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού: 120 λίτρα /στρ. Ο 1ος ψεκασμός στο τέλος της άνθησής και ο 2ος στο 40% του τελικού μεγέθους του καρπού (καρπός με έντονο πράσινο χρώμα).
ΚΡΕΜΜΥΔΙ - ΣΚΟΡΔΟ - ΑΣΚΑΛΩΝΑ (ΕΣΑΛΟΤ). Θρίπες : 167-200 κ.εκ., με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκ. υγρού : 30 λίτρα/στρ.'
ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου) -
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου). Αφίδες :
167-200 κ. εκ., με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκ. υγρού : 30 λίτρα /στρ.
ΚΑΡΠΟΥΖΙ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ. Αφίδες : 167-200 κ.εκ., *με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την άνθηση. Όγκος ψεκ. υγρού: 30 λίτρα /στρ.
ΚΑΡΟΤΟ - ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ - ΡΙΖΕΣ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ. Μύγα του κα- ρότου ; 167-200 κ.εκ., με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκ. υγρού : 30 λίτρα/στρ.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ - ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ - ΓΟΓΓΥΛΙΑ. Αφίδες : 250- 300 κ.εκ., με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκ. υγρού : 20 λίτρα/στρ.
ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε, Σκληρό σιτάρι). Αφίδες:
250 κ.εκ., με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκ. υγρού: 20 λίτρα/στρ.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, (υπαίθρου και Θερμοκηπίου). Αφίδες : 50 - 60 κ.εκ., με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκ. υγρού : 100 λίτρα/στρ.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ :
Ελιά : α) Για δολωματικό ψεκ. 1. Μπορεί να συνδυαστεί με ένα ψεκασμό καλύψεως με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών, β) Για ψεκ. καλύψεως 2/14 ημέρες. Εσπεριδοειδή 2/-. Κρεμμύδι, σκόρδο, ασκαλώνα (εσαλότ), 'mm καρπούζι, κολοκύθα : 2/10-14 ημέρες. Τομάτα, μελιτζάνα: 2/14 ημέρες. Καρότο, παστινάκη, ρίζες μαϊντανού : 3/7 ημέρες. Ζαχαρότευτλα, παντζάρια, γογγύλια: 2/21 ημέρες. Σιτηρά 1. Καλλωπιστικά 2/14 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : α) Ψεκασμός καλύψεως φυλλώμα¬τος μέχρι απορροής, β) Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου από εδάφους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1)Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. 2) Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες. 3) Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη Λιανολιά Κερκύρας. 4) Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλοΰν φυ- τοτοξικότητα στην κονσερβολιά. 5) Στην ελιά, οι δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος, αρχίζουν συνή¬θως τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου και επαναλαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρρίψεων ακμαίων και των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου. Ποσότητα δολώματος 2 λίτρα/ στρ. 6) Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών. 7) Μην εφαρ¬μόζετε το προϊόν όταν οι πληθυσμοί των αφίδων μπορούν να παράγουν μελίτωμα. 8) Μην φαρμόζετε το προϊόν πριν από άρδευση. 9) Μην εφαρμόζετε το προϊόν, όταν αναμένονται τις επόμενες ημέρες βροχοπτώσεις. 10) Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ : Πα τους ψεκασμούς φυλλώματος : Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστι» κού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκα- στικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Πα τους δολωματικοΰς ψεκα¬σμούς : Πλέον των ανωτέρω προσθέτουμε και την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστικού, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανάδευση πρέπει να είναι εντονότερη.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ; Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυ¬τίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκα- στικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.
Dimethoate (Ντιμεθοέιτ) 40%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο
Εγγυημένη σύνθεση
Dimethoate 40,0% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 61,1% β/β
Οργανοφωσφορικό διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου
Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14.388/24-4-2012
Κατηγορίες: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ