25 κίλα στα 200 λίτρα νερό 
Ειδικός στόκος για σκίαση θερμοκηπίων