26210 29355
Για παραγγελίες & προσφορές
Καλέστε μας

Το ωφέλιμο TRICHOGRAMMA ACHAEAE για τον έλεγχο της TUTA ABSOLUTA

Το Trichogramma achaeae είναι ένα ωφέλιμο παρασιτοειδές έντομο, όπου το θηλυκό εναποθέτει ένα αυγό εντός του αυγού της Tuta absoluta. Η εξαπόλυση του ξεκινά αμέσως μόλις εντοπιστούν οι πρώτες ωοτοκίες του εντόμου εχθρού.
Το Trichogramma achaeae είναι ένα ωφέλιμο παρασιτοειδές έντομο, όπου το θηλυκό εναποθέτει ένα αυγό εντός του αυγού της Tuta absoluta. Η εξαπόλυση του ξεκινά αμέσως μόλις εντοπιστούν οι πρώτες ωοτοκίες του εντόμου εχθρού.
Ο διαχυτήρας περιέχει 2500 Trichogramma, σε μορφή παρασιτισμένων αυγών. Με την χρήση του Tricholine επιτυγχάνεται η άριστη καταπολέμιση στο στάδιο του αυγού και η διακοπή της εξέλιξης της γενεάς της Tuta absoluta από το πρώτο στάδιο του βιολογικού κύκλου, πριν εμφανιστεί οποιαδήποτε ζημιά.

Διάρκεια δράσης: 2 εβδομάδες

Διαθέσιμες συσκευασίες: TRICHOLINE Tuta 25 με 25 διαχυτήρες και TRICHOLINE Tuta 100 με 100 διαχυτληρες

Δοσολογία: ανάλογα την προσβολή & την εποχή, η δοσολογία κυμαίνεται από 25 μέχρι 50 διαχυτήρες / στρ.