Α)Διαφυλλική εφάρμογη:400-500 γρ σε 400 λίτρα νερό

Β)Υδρολίπανση:1)Καλλιέργειες λαχανικών(Θ. και ΥΠ.):0,200-1,0 χλγ ανά στρέμμα ανάλογα το μέγεθος               του προβλήματος.Για συντήρηση χρησιμοποιήστε 200-300 γρμ ανά στρέμμα.
                             2)Οπωροφόρα και λοίπες καλλιέργειες:0,200-0,500γρμ ανά στρέμμα ανάλογα το μέγεθος του    
                              προβλήματος.
Για καλύτερα αποτελέσματα και για περισσότερο ομοιόρφη διασπορά στο φύλλωμα ή στο έδαφος συνιστάται η διάλυση του BIOCOZYME σε νερό.
Συνδιάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα.
Οργανικό λίπασμα σε μορφή υδατοδιάλυτης σκόνης το οποίο στη σύνθεση του περιλαμβάνει εκχυλίσματα από κριθάρι,τριφύλλι όπως επίσης αμινοξέα,σύμπλοκα σακχάρων,βιταμίνες και μεγάλο αριθμό ιχνοστοιχείων.