Δόσεις εφαρμογής:

Διαφυλλικές εφαρμογές 


0,1-0,3 χλγρ σε 100 λίτρα νερό.

Στο έδαφος 

ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών μόνη της ή μαζί με άλλα λιπάσματα. 
Ολικό Άζωτο 46,0 %

Άζωτο απο ουρία 46,0 %

Διουρία < 0,23 %