Γενική δόση:250-300 γρ/100 λίτρα νερό.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Δραστική Ουσία: Ziram 76%
Μορφή Σκευάσματος:Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Τρόπος Δράσης: Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.
Προστατευτικό μυκητοκτόνο για προληπτική εφαρμογή στις καλλιέργειες:Μηλιάς-Αχλαδιάς
για το φουζικλάδιο και την καστανή κηλίδωση.
Πυρηνόκαρπων για εξώασκο,κορύνεο και τη φαιά σήψη.
Το ZIRAM παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάπτυξη του μυκηλίου εμφανίζοντας προληπτική δράση.