Μηδική με επένδυση παράγοντα αζωτοβακτηρίου. Έχει πολύ καλή αναβλάστηση, αδέλφωμα, πλούσιο φύλλωμα και μεγάλο αριθμό κοπών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες, στην υγρασία και στις ασθένειες. Συνδυάζει υψηλές αποδόσεις ξηρής ή χλωρής μάζας, με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Λήθαργος 7 - 8. Σπορά: Φθινόπωρο - Άνοιξη. Ποσότητα σποράς: 4 - 5 Kg/στρ.