Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Σπόροι Μπρόκολο Sakata Parthenon F1 10.000 SEEDS
[Κωδικός : 10897]
129,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 114,16€
Σκουροπράσινο 80-85 ηµερών για σπορά ∆εκέµβριο,
Ιανουάριο και από Ιούνιο έως Οκτώβριο.