Μεσοπρώϊµο υβρίδιο για παραγωγή κυρίως το
φθινόπωρο. Φυτό όρθιο µε φύλλα σχεδόν στρογγυλά,
κυµατιστά, πράσινου χρώµατος. Δίνει εξαιρετική
παραγωγή για νωπή κατανάλωση και για τη βιοµηχανία
και είναι ανθεκτικό σε 7 φυλές του Περονόσπορου.