Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Υγρό Λίπασμα Theohealth 500ml
[Κωδικός : 10226]
8,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 7,08€

Παρακαλώ Επιλέξτε

Ψεκασμός: Συστήνεται ψεκασμός το πρωί με 500cc έως 1 L σε 100 Kg νερό ανά στρέμμα.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΑΖΩΤΟ 10% Β/Β, ΦΩΣΦΟΡΟ 0% Β/Β, ΚΑΛΙΟ 0,5% Β/Β, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 2,5%
 
Το THEOHEALTH είναι ένα υγρό οργανικό λίπασμα που εφοδιάζει τα φυτά με άζωτο (κυρίως με τη μορφή των αμινοξέων), και οργανική ουσία μέσω διαφυλλικών ψεκασμών. Το άζωτο είναι το κυριότερο μακροστοιχείο που παρέχεται συστηματικά σε όλες τις καλλιέργειες. Έχει πολλαπλό λειτουργικό ρόλο ως δομικό στοιχείο των πρωτεϊνών, της χλωροφύλλης, ορμονών, ενζύμων, βιταμινών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Ο μεταβολισμός του αζώτου στα φυτά είναι η πιο σημαντική λειτουργία για την αύξηση του φυλλώματος και ανάπτυξη των νέων/μεριστωματικών βλαστών του φυτού. Έχει παρατηρηθεί ότι ο συνδυασμός του THEOHEALTH με εντομοκτόνα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ενεργοποίηση και δράση των εντομοκτόνων κατά των Θρίπα (Thrips sp.), Τετράνυχο (Tetranychus sp.), Ακάρεων στο αμπέλι, Λυριόμυζα (Lyriomyza sp.), Φυλλοκνίστη (Phillocnistes citrella), Φλοιοτρίβη (Phloeotribus sp.) και Ψευδόκοκκο (Planococcus sp.).
Κατηγορίες: ΥΓΡΑ