Καλλιέργειες Στόχος Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή (P.H.I.)
ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΖΙΖΑΝΙΑ -
ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΑ, ΖΙΖΑΝΙΑ, ΞΥΛΩΔΕΙΣ ΘΑΜΝΟΙ -
ΑΜΠΕΛΙ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΑΧΛΑΔΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ημέρες
ΒΑΜΒΑΚΙ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΕΛΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΚΑΠΝΟΣ ΟΡΟΒΑΓΧΗ 7 ημέρες
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΥΔΡΟΧΑΡΗ ΖΙΖΑΝΙΑ -
ΚΕΡΑΣΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΚΙΤΡΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΚΡΙΘΑΡΙ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΛΕΜΟΝΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΜΗΛΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
ΣΙΤΑΡΙ ΖΙΖΑΝΙΑ 7 ημέρες
Glyphosate οξύ: 54% β/o (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 65,59% β/ο, και αμμωνιακού άλατος 5,94% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 34,41 % β/β
Κατηγορία & Τρόπος Δράσης: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.