Καπάκι που εφαρμόζει σε απλή φιάλη νερού, ώστε να γίνει δακοπαγίδα
Κατηγορίες: ΠΑΓΙΔΕΣ, ΠΑΓΙΔΕΣ ΔΑΚΟΥ
Ετικέτες: DACOTAPA, 10668,