Όψιμο υβρίδιο 100 – 110 ημερών για παραγωγή Νοέμβρη έως τέλος Ιανουαρίου. Κεφάλι 1 – 1,5 κιλά με ωραίο μωβ χρώμα. Φυτό ρωμαλαίο και δυνατό.
Συσκευασία 10 γρ.