• Μεσοπρώιμη ποικιλία , με ομοιόμορφη, σφαιρικη ρίζα, και εξευγενισμένο στέμμα.
  • Η δυναμη λόω υβριδισμού, οδηγεί σε γρήγορη εγκατάσταση ομοιόμορφων φυτών, γεγονός που οδηγεί σε εξαιρετικές παραγωγές, υψηλης ποιότητας.
  • Είναι κατάλληλο για baby παντζάρια, όσο και επεξεργασία, στη κύρια εποχή παραγωγής.
  • Το υπέργειομέρο του παραμένει όρθιο και υγιές για ιδανικές παραγωγές, με καλή εμφάνιση στη τυποποίηση.
  • Αυτή η ποικιλία είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένη για τις υψηλες συγκεντρώσεις σακχάρων και την αποθηκευτική της ικανότητα .