Δραστική Ουσία:
Propaquizafop 10%
Έγκρ. Κυκλ.:
70095/27.8.2014
Μορφή Σκευάσματος:
Υγρό γαλακτοματοποιήσιμο (EC)
Τρόπος Δράσης:
Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το propaquizafop απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες
Categories: HERBICIDES