ΑραβόσιτοςΖιζάνια αγρωστώδη / πλατύφυλλα100-150 κεκ/στρ.Δεν ορίζεται1 ή 2
Nicosulfuron 4%
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.